Římskokatolická farnost Kutná Hora - Sedlec
Informační centrum
Zámecká 279
284 03 Kutná Hora - Sedlec

Tel.: +420 326 551 049
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Virtual tours CZ

   UPOZORNĚNÍ   

toto jsou staré stránky sedlecké farnosti, nové stránky prosím hledejte na www.sedlec.info. Pokud se Vám i na nové adrese zobrazují stále tyto stránky, vyčištěte si, prosím, cache soubory Vašeho internetového prohlížeče.

Podmínky pro pořizování fotografického a audiovizuálního záznamu

Návštěvník má v ceně vstupného možnost pořídit si během otevírací doby sedlecké kostnice či katedrály fotografický nebo audiovizuální záznam pro vlastní potřebu jako vzpomínku na návštěvu památky za použití běžných aparátů bez stativu a přídavného osvětlení – fotografování tzv. „z ruky“ (UPOZORNĚNÍ: fotografování je vzhledem k povaze maleb a fresek možné pouze bez blesku!!!).

 

Pořízení fotografií a audiovizuálního záznamu pro komerční účely (reklama, modeling, umělecká fotografie, TV klipy…) je v objektech spravovaných Římskokatolickou farností Kutná Hora – Sedlec zakázáno a v žádném případě se nepovoluje!

 

Při pořizování fotografického a/nebo audiovizuálního záznamu pro jiné účely (zejména naučné, vzdělávací, historické, dokumentární, reportážní…) je nutné alespoň 4 týdny před termínem natáčení či fotografování zaslat žádost s upřesněním záměru pořizování záznamu na Informační centrum Kutná Hora – Sedlec, a to pokud možno elektronicky na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

(vzhledem ke schvalovacímu procesu nebude brán zřetel na žádosti zaslané v kratší době, než 4 týdny před termínem natáčení či fotografování!)

Schvalování žádosti je v kompetenci Biskupství královéhradeckého, Římskokatolická farnost Kutná Hora – Sedlec pouze doporučuje či nedoporučuje schválení žádosti na základě zaslaných informací.
V žádosti musí být uveden producent a pořizovatel záznamu, účel pořizování záznamu a rozsah fotografování/natáčení. K žádosti musí být přiložen scénář (scénář musí zohledňovat charakter kulturních a církevních památek a v případě kostnice vážnost, význam a pietu místa posledního odpočinku 40 000 zesnulých).

Bude-li žádosti vyhověno, pořizování záznamu ve farností spravovaných památkách a užití stativu a příslušenství či přídavného osvětlení je pak možné na základě uzavřené smlouvy o nájmu. V ní se žadatel mimo jiné zavazuje, že pořízený záznam nepoužije pro jiný účel, než ke kterému byla smlouva vyhotovena (porušení smlouvy je sankcionováno).

Po vyhovění žádosti mohou být dle záměru natáčení/fotografování dohodnuty další podrobnosti včetně možnosti a podmínek zpřístupnění památek mimo otevírací dobu v odůvodněných případech (zpoplatněno částkou Kč 2.000,--/hod. - cena platná pro rok 2013).

Jakub

 

Vstupné:

základní 30,- Kč
snížené 15,- Kč

 

více